tisdag 29 juni 2010

Det kanske bara är jag som tycker vissa saker är underliga

Jag har de senaste dagarna läst blogginlägg från andra Piratpartister och jag känner det som att vissa inte följer stigen till Piratpartiets fotspår utan istället trampar på och skaffar egna, för mig är inte det här ett sätt att visa vart vi strävar. Kan ju inte hjälpas men det känns som lite av ett försök till Anarki istället för demokrati.
Nåja man ställer upp i val och det borde ju vara allas sak att kämpa för att nå målet istället för att nå egna mål,  för tillsammans blir vi starka och därigenom kan vi  komma till en vågmästarställning som i sin tur gör att vi kan förändra de felaktigheter som uppstått i dagens samhälle, att i det här läget kämpa för egen vinning känns ju mera som att strö salt i sår.
En motsatt effekt istället för att göra något gott för oss alla, istället för att tänka på framtiden.
Det är ju av största vikt att lägga fram våra kärnfrågor och att koncentrera oss på dess innebörd, att se till att Sverige är ett fritt land, att se till att bryta upp de övervakningslagar som nu satts i stånd, vi måste kämpa för en framtid. Vi tillsammans måste se till att man röstar på Piratpartiet, vi måste bygga upp kunskapen och inte sätta tvivel i en så viktig kampanj.
Eller är det bara jag som tycker att vissa saker känns underliga, när man läser vad en del pirater skriver på sina fristående bloggar?
För att citera något: "Kvinnliga chefer gör ett sämre jobb", "Mot alla odds kommer jag att köra på en ren personvalskampanj och självklart är jag säker på att lyckas "
Det finns mera men jag orkar inte fortsätta denna meningslöshet, mitt mål är att hjälpa Partiet nå sitt mål, på det sättet lyckas jag vara en fri individ i ett fritt samhälle.
Rösta på Piratpartiet och säkra det fria ordet!

fredag 18 juni 2010

Piratflagga eller flaggor inköpta till nästa event för oss

Ja dessa flaggor skall väl visa att vi är pirater, eller?

http://frapedia.se/wiki/Datalagringsdirektivet

Datalagringsdirektivet


Från FRApediaDatalagringsdirektivet, "EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om lagring av uppgifter som behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster och om ändring av direktiv 2002/58/EG", är ett direktiv som godkändes av europaparlamentet den 14 december 2005[1] och antogs formellt den 15 mars 2006. Direktivet reglerar internetleverantörers och mobiloperatörers skyldighet att lagra abonnemangsdata. Bland annat gäller det information om vem som har haft en viss IP-adress och när, avsändare och mottagare av SMS och E-mail, information om ringda samtal inklusive platsen där samtalet började och där det slutade mm. Informationen lagras tillsammans med namn och adressuppgifter i mellan 6 och 24 månader.[2] Polen har ansökt om att få lagra data i 15 år.[3]Direktivet var hårt kritiserad bland annat från näringslivet[2] , inom EU[4] , människorättsorganisationer[5] m.fl. och hade redan röstats ner en gång tidigare men godkändes nu ändå. En orsak till det var att lagen drevs i efterdyningarna av terroristattackerna i London år 2005.[4]


Stefano Rodotà, ordförande i EU:s dataskyddsgrupp, om datalagringsdirektivet:Systematic and preventive storage of EU citizens communications and related traffic data would undermine the fundamental rights to privacy, data protection, freedom of expression, liberty and presumption of innocence. Could the Information Society still claim to be a democratic society under such circumstances?[6]

Svenska integritetsskyddskommittén:EG:s direktiv om lagring av trafikuppgifter, och den lagstiftning varigenom direktivet genomförs på nationell nivå, kommer i väsentlig mån att försvaga skyddet för den personliga integriteten på ett sätt som kommer att beröra praktiskt taget alla medborgare.[6]

TCO:s ordförande Sture Nordh[7]– Självfallet måste terrorism och grov brottslighet bekämpas. Men det är inte rimligt att personer som utnyttjar legitima demokratiska rättigheter får sina telefonsamtal och sms registrerade för polisiära ändamål. Det måste bekämpas stenhårt, anser han. TCO:s jurist Samuel Engblom pekar på att lagringen även kommer att omfatta loggning av trafik till och från utlandet. Hit hör exempelvis kommunikationen med utländska fackföreningar. Frågan är vad som händer när en stat klassar fackligt aktiva som terrorister – och ber svenska myndigheter om loggarna.

Mehmet Kaplan m.fl. (mp) skrev i en motion med titeln "övervakningssamhället":Miljöpartiet anser att datalagringsdirektivet inte motsvarar ett faktiskt behov. Dagens lagstiftning tillgodoser de behov som finns. Lagringen medför mycket stora kostnader som kommer att drabba konsumenterna. Den vars kommunikation polisen tagit del av kommer inte att få reda på detta i efterhand om personen är oskyldig. Kommer informationen i orätta händer kan den leda till mycket stor skada, exempelvis öppna upp för utpressning m.m. Denna typ av massregistrering av den enskildes förehavanden är ingrepp av oproportionerliga mått i den personliga integriteten. Miljöpartiet motsätter sig skapandet av ett övervakningssamhälle av dessa mått.[8]

Även flera av remissvaren till den svenska utredningen var skeptiska. Tex. så gick Bahnhof ut hårt och sågade kategoriskt hela förslaget medan TeliaSonera var försiktigare och föreslog att bara ett minimum av det datalagringsdirektivet kräver borde genomföras.[9] [10]


 Datalagringsdirektivet i Sverige

I Sverige utreddes införandet av datalagringsdirektivet i SOU 2007:76,[11] Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning. Datalagringsdirektivet skulle införas senast den 15 mars 2009 och beslut skulle fattas i höst men förslaget tycks ligga på is för tillfället. Det betyder också att Sverige kommer att missa EU:s sista deadline för implementering.[12] [13]


Efterspelet

HP har tillverkat ett datorsystem som ska lagra all information som krävs av datalagringsdirektivet. De utvecklar också mjukvara som används för att ge myndigheter möjlighet att söka i databaserna. Systemet heter Dragon, Data retention and guardian online.[14] Även Sony Ericsson utvecklar ett system.[12] En uppskattning är att marknaden för dessa övervakningssystem i Europa uppgår till 1.2 miljarder Euro.[15]


Danmark införde datalagringsdirektivet under 2007. Notan gick på motsvarande en kvarts miljard svenska kronor som abonnenterna fick stå för. Danmark valde att gå längre än vad datalagringsdirektivet kräver.[16] Eftersom Sverige är ett betydligt större land, både vad gäller antalet invånare och geografiskt, så kan man anta att kostnaden blir ännu högre här.I Tyskland gjordes en undersökning efter införandet av datalagringsdirektivet som tydligt visar att det leder till självcensur. 11% av de tillfrågade uppgav att de undvikit att använda E-mail, telefon eller mobiltelefon i vissa fall och 52% uppgav att de antagligen inte skulle använda telekommunikation för känsliga ärenden.[17]


Den norska advokaten och ledaren för den norska avdelningen av Internationella Juristkommissionen (ICJ), Jon Wessel-Aas, har kritiserat Sverige som han menar bryter mot de mänskliga rättigheterna. I princip all norsk teletrafik går via Sverige och fångas således upp av FRA-lagen och datalagringsdirektivet[18] [19] . Enligt Dagens Nyheter kommer norska avdelningen av ICJ att stämma Sverige i Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg[20] .

FRA RIV upp, Gör om, Gör rätt

Pressmeddelande: FRA: Riv upp, gör om, gör rätt!


Citat

First they ignore you.

Then they laugh at you.

Then they fight you.

Then you win.— Mahatma GandhiInskrivet av Nyhetsgruppen 18 juni, 2010

Idag är det två år sedan riksdagen fattade beslut om att låta FRA övervaka de egna medborgarna. FRA-lagen är en mycket speciell lag, och årsdagen av denna blir därför en speciell dag. Det är dock inte en dag att fira, utan en dag att sörja — idag är det två år sedan någonting mycket viktigt dog i det svenska samhället. Idag sörjer vi bortgången av privatlivet.Försvarets Radioanstalt var från början en del i det militära försvaret av Sverige. Sverige skulle genom att pejla fientliga förband kunna räkna ut om ett militärt anfall var förestående. Idag ägnar man sig åt avlyssning, analys och registrering av kommunikation, militär såväl som civil. Verksamhetsområdet har alltså flyttats från militär radiopejling till registrering av rena telefonsamtal och byggandet av så kallade sociogram som beskriver hur människor kommunicerar med varandra.FRA-lagen innebar bland annat att FRA gavs möjlighet att bedriva spaning i kabel mot diffust definierade hot och att lagra information om allas våra kommunikationsmönster och umgängeskretsar. Detta är den kontroversiella delen eftersom det kraftigt utökade FRA:s spaningsmandat. Nästan all civil data- och teletrafik går idag via kabel, och faller därför inom ramen för vad FRA får övervaka. Ingen höjs över misstanke och alla medborgare anses vara potentiella brottslingar redan från början.– Lagen är en juridisk styggelse, fullständigt rättsvidrig och totalt ovärdig en modern demokrati, säger Rick Falkvinge och fortsätter: Så länge den finns kvar i sin nuvarande form är Sverige inte bättre än de diktaturer vi kritiserar för bristande hänsyn mot de mänskliga rättigheterna. Rätten till privatliv är en mänsklig rättighet, och Sverige har i och med denna lag i praktiken avskaffat denna rätt.Piratpartiet anser att detta är ett totalt oacceptabelt ingrepp i den personliga integriteten och att det hör till varje civiliserad statsordning att medborgarna garanteras rätten till privatliv och frihet från statlig övervakning. Lagen innebär ett totalt avskaffande av precis dessa två saker, vilket är anledningen till att vi kräver att lagstiftningen så snart som möjligt återställs till tidigare ordning, och dessutom att det klargörs att FRA inte har positivt lagstöd för spaning mot svenska medborgare, vare sig i etern eller i kabel.– Ingen som inte är misstänkt för ett brott skall avlyssnas, fortsätter Rick Falkvinge. Att avlyssna samtliga medborgare för att “det är bra att ha” är inte förenligt med någon typ av civiliserad rättspraxis — eller övrig lagstiftning så som den ser ut i dagsläget. Om vi med gott samvete ska kunna säga oss vara en demokrati så måste denna lag bort — och det omedelbart!För mer information:

ring Rick Falkvinge (PP), partiledare för Piratpartiet, 010-3333401

ring Anna Troberg (PP), vice partiledare, 010-3333402

se Piratpartiets Presscenter, http://press.piratpartiet.se, för pressbilder, logotyp med meracitera( ämnesområden: FRA )

Vad kan Piratpartiet erbjuda medborgarna

Piratpartiet erbjuder ett samhälle utan övervakning.


Piratpartiet erbjuder ett samhälle där kultur får delas fritt av medborgarna.

Piratpartiet erbjuder ett samhälle där kunskapen är fri och tillgänglig för alla.

Piratpartiet erbjuder kunskapssamhället!

tisdag 8 juni 2010

Härlig dag när Piraterna höll Kick Off och Super Karlstad

Min make Ståle Brandt när vi kockade för piraterna på hembygdsgåren i Kil

Jag Tove Birkeland Brandt igång med matförberedelserna då jag kockade för piraterna


Helena Birkeland KL i Forshaga sitter och njuter av solen
på hembygdsgården i Kil, Kick Off


Anne Kekki "Piratmom"


Förberedelser på stora Torget i Karlstad


Göran Widham och Riksdagskandidaten Hanna Dönsberg samtalar


 
Riksdagskandidaten Marie Axelsson
pratar med barnen


Vi färgade Karlstad Lila på Nationaldagen

Det var vackert väder, glada pirater och Heavy Music över hela torget. Underbar gemenskap, nya ansikten och jag tackar alla för dessa två trevliga dagar fyllda av piratactivism.

lördag 22 maj 2010

Lyckad flyersutdelning och affischering i Munkfors

 Ja uppslupningen har varit dålig på vår flyersutdelning, lite trist vi blev bara tre stycken men ett gott arbete är gjort, vi har delat ut flyers ca 30 stycken, några foldrar och vi har affischerat så nu ser man oss i lilla Munkfors. Vi drog ner på tiden och tog kaffet hemma :-)

måndag 17 maj 2010

Piratfika

Vi har haft piratfika i Munkfors, med långa och givande samtal om olika ståndpunkter och allmänt vad vi tycker, mycket trevligt.
Genom detta info möte har man kunnat få en uppfattning om mycket som förut varit lite oklart, men nu skiner solen på oss, då dessa glada pirater också sovit över så bjuds idag på piratmiddag, lammstek med rostade rotsaker och chevresås, gott.
Vi avrundar dagen med en gemensam bilutflykt./Pirat så klart

onsdag 12 maj 2010

Flyersutdelning Munkfors och lite om partiets ståndpunkter

Dags att arrangera en flyersutdelning i vår hemort Munkfors lördagen den 22/5 kl.12.00 för att visa upp att vi även finns på plats här och för att finna lite väljare till valet som sker 2010. Piratpartiet har så mycket att komma med och att få en plats i riksdagen där vi kan vara med och säga vår mening är av yttersta vikt då frågorna som partiet har är av ett brinnande intresse för oss alla.
Piratpartiet vill skapa ett samhälle där medborgarna har rätten att fritt kommunicera och att därigenom kunna dela med sig av kultur och kunskap utan att för den skull behöva känna sig övervakade.Det har tillkommit ett flertal lagar som gör inskränningar på individens rätt till ett privatliv och flera lagar kommer att tillsättas. Exempel på dessa är FRA-lagen där man gömt sig bakom terrrorismen, Acta en förlängd arm för att övervaka oss.Man motiverar hela tiden dessa lagar med att de är till för vårt bästa, för att skydda oss, men det är inte en trygg framtid vi går till mötes om vi skall utsättas för censur och övervakning. Piratpartiet vill ha ett öppet samhälle där vi alla har tillgång till information. Trygghet är ett stort ord och för mig betyder det att jag har rätten att leva i ett rättsäkert samhälle. Trygghet är och förblir att jag kan använda Internet utan att staten skall övervaka och granska det jag gör.Vi i piratpartiet står bakom en effektiv brottsbekämpning, och som i sitt paket tar vara på den personliga integriteten och som inte kränker oskyldiga människors privatliv.Vad gäller fildelningen så bör detta vara tillåtet för privat bruk då det gynnar såväl kulturen som samhället och man bör därav ändra på upphovsrättslagstiftningen så att den istället har en möjlighet att fungera för såväl skaparna som för brukarna.Mer finns att läsa om detta på: www.piratpartiet.se/deltagarkulturI piratpartiet tar man också ställning till nuvarnade patentsystem som är helt förlegat och som numera stjälper mer än det hjälper, de som vill göra något har ju inte råd utan det har blivit så att storföretagen har den ekonomiska dominansen och den lilla har inte råd att slåss mot jättarna. Många miljösatningar blir inte av och sjuka människor får inte tillgång till mediciner, särskilt gäller det i tredje världen. Så därför vill man i Piratpartiet på sikt avskaffa patentsystemet så att både företag och uppfinnare fortfarande kan tjäna pengar, men utan att det för denna del hämmar utvecklingen som så väl behövs för framtiden. Även här kan du som finner detta intressant gå ut här och läsa mera:
www.piratpartiet.se/kunskapssamhalletInternet är en del av dagen samhälle och Piratpartiet jobbar för att vi skall ha ett öppet och fritt samhälle där man utan replessarier kan uttrycka sig. Ett samhälle där alla kan vara delaktiga, där man tänker globalt och vill utveckla internet som en demokratisk plattform.Piratpartiet finns representerade i EU-Parlamentet allt sedan Juni 2009 och i år ställer vi upp i riksdagsvalet 2010 så rösta på Piraterna i år, rösta för medborgarnas rätt att granska staten, inte tvärtom. Rösta för en balanserad och mordeniserad upphovsrätt och ett patentsystem som främjar utvecklingen, klimatsatsningar sjukvård i alla delar av världen. Kort och gott så säger jag: rösta på Piratpartiet för rätten till ett fritt samhälle.

fredag 7 maj 2010

Sunne Marknad och flyersutdelning

Ja så var jag iväg och visade upp den fina flaggan och delade ut ett 60 tal flyers till de jag passerade, många tackade nej, medans andra tackade ja som vanligt alltså, flaggan vajade verkligen i vinden idag eftersom det blåste hårt och vi syntes då vi trampade fram på marknadsgatorna. En härlig känsla att kunna göra lite nytta för partiet. Vi var av olika själ bara två pirater som delade ut flyers idag men det gick det med och vi hade det trevligt. Det var ju ganska viktigt att även vi kom på plats då det hölls Lansbygdsriksdag där nu, sosialdemokraterna hade bord och det kanske vi borde haft också, nåja vi var på plats och det var huvudsaken. Maken kollade tryckpriser idag och det verkade vara ganska bra priser så ja man kanske kan beställa från Palle Media i Forshaga och de har även banderoller tills man närmar sig valet, så det tål att tänkas på.
Deras adress är: http://www.pallemedia.nu/
Vi kollade på vindjackor s-xxxl och med tryck kostar de ca 175-200 sek, Pikétröja s-xxxl 120 sek, T-shirts s-xxxl 85 sek, sedan fanns även bröstbanderoller att beställa smt parasoll om man vill ha detta.
Med små resurser kan man kanske få till något bra här.

torsdag 6 maj 2010

Opinionsundersökning

http://www.svd.se/nyheter/politik/valet2010/alliansen-leder-over-oppositionen_4674181.svd
Enligt senaste undersökningen tappar de röd-gröna väljare och regeringspartiet leder just nu, vilket känns tungt med alla försämringar som faktiskt kommit till under deras mandatperiod, men som sagt vi har inte haft val ännu och mycket kan hända innan det är dags.

En pirat ger en hjälpande hand

Vi har en del saker vi i Värmland behöver lite hjälp med så jag länkar in en blogg där allt står skrivet:
http://jppirat.blogspot.com/2010/05/piratpartiet-varmland-behover-din-hjalp_05.html

Lite tankar i vardagen

Ja det är mycket man måste göra i vardgen, jobba till exempel. Jag har utbildat mig till kock och jobbar nu på en Herrgård i Värmland som kock, det är ett spännande yrke men också ett mycket krävande sådant, då det är tungt, stressigt och det är belagt med dåliga arbetstider. Det finns liksom inga ramar för att misslyckas en dag, då får man missnöjda kunder och det skadar indirekt stället man jobbar på så man måste vara pigg, alert och uppfinningsrik varenda dag som man är på plats. Men man får utlopp för sin konstnärliga ådra, man kan smycka sina tallrikar, måla sina paletter liksom med maten då man ju också äter sin mat med ögat. Jag har valt rätt yrke och jag har haft turen att få ett jobb i dessa svåra kristider som vi lever i just nu och då kommer jag också in på ett annat hett ämne just det att vi närmar oss val igen och nu är det ju viktaigare än vanligt att välja rätt parti för att styra upp Sverige på rätt köl igen och för att våga stå upp emot vissa beslut i EU, för mig finns det bara ett parti som just nu säger sin mening och dem proklomerar jag ofta och gärna om och jag vill att alla skall få förståelse för deras tankar även om de sedan inte väljer att rösta på dem så tycker jag att man skall ha tagit in deras budskap för att kunna välja dem eller välja bort dem. Så ännu en gång tänker jag skicka ut er på deras hemsida: www.piratpartiet.se
Många tror att detta parti står för piratkopiering och sedan vet man inget mer, men faktum är att det här partiet värnar om vår frihet, en frihet att uttrycka oss i ord, skrift och bild utan att bli förföljda för den sak skull och de lyfter fram saker som andra bara nickar bort, de tänker på den lilla människan vilket är det viktiga i politiken samt att de värnar om våran framtids kunskapssamhälle, om internetanvändandet och mycket, mycket annat som i slutänden är väldigt viktigt för oss alla. Hoppas att jag gett er ett intryck som gör att ni går ut och läser vidare om PP. Inget att förlora, bara att vinna.

söndag 2 maj 2010

Nu börjar vallöften och kriget om oss väljare

Sjukkassan, rotavdrag, A-kassa, Skola och massor av annat för att vi ska tycka att just det partiet är bäst. Men vi alla vet ju hur det ser ut i senare skeden, budgetar som inte håller och vallöften som flyttas fram i tiden och kanske till och med läggs i malpåse. Men ja ni kan själva läsa om alla smaskiga vallöften, bara att följa länken nedan.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/valet2010/article7039185.ab

torsdag 29 april 2010

Vill passa på att lyfta min väns blogg

På denna bloggplats http://annekekki.blogspot.com/2010/04/goteborg-1-maj-karneval-tal-kul-traffas.html kan ni passa på att läsa om vad som sker , hålla er update med vad som gjorts för att synas.

AFK Möte i Kil igår samt framtidsvisioner

Hade med block och penna så jag blev Ulla Bella för en kväll :-), sagt och gjort så tog vi upp en hel del intressanta ting. Som att det är viktigt att klä sig i sina färger, precis som då man går på en Hockeymatch, det ligger en oerhörd kraft bakom våra små saker, pins, knappar, nyckelband och våra tryck och då speciellt när vi är i samlad trupp, folk ser mer än vi tror och det lägger sig kvar i minnet. 6 Juni på torget, klart med talare, vi behöver aktivister, vi ska dela ut flyers och prata med folk vi möter, de kan alla bli våra väljare så detta är en viktig dag för oss, tält, musik och bord och ett mycket glatt bemötande kan vi se fram emot här och sist men inte minst en enorm gemenskap då det kommer tillresande pirater till Karlstad.
Något som är upprörande är att vi har ett sjunkande medlemsantal så vad ska vi göra? Ett förslag är att vi tar vara på tillfällena att synas, delar ut flyers så ofta vi bara kan vid alla större tillställningar.
Den 7 maj är det drag i Sunne" Landsbygdsriksdag" och marknad så där är det läge för att göra en insats, dela ut flyers, låta vår flagga vaja i vinden, synas och ha kul.
Till Vårruset 20/5 kan det också vara bra att fixa lite flyersutdelning om några känner att de kan ha lite tid ör detta och vi får inte heller glömma bort att hjälpa varandra över kommungränserna så i Forshaga kan vi passa på att synas då det bjuds på Forshagafestival den 8-10 Juli. Likaså till Kil hela veckan som startar upp den 18 augusti, tänk så många roliga träffar vi Pirater skall ha framigenom, där vi gemensamt kan träffas och umgås vid flyersutdelningar, låta våran flagga synas och vara glada för glädjen att vara pirat den smittar av sig.

onsdag 28 april 2010

Valkretsmöte i Kil

Idag den 28/4 skall vi träffas i Kil och har massor att diskutera och ta upp så det blir spännande att vara med. Det är vårat första större möte så idag blir det väl inte att man kommer med så mycket men det är viktigt att få grepp om det som skall göras, förberedelser och massa annat som är bra att ta del av. Jag återkommer med en mer uppdaterad version av dagens händelse i morgon.

söndag 25 april 2010

Denna text är hämtad från http://press.piratpartiet.se/2010/04/21/acta-avtalet-hotar-svensk-rattssakerhet/

ACTA-avtalet hotar svensk rättssäkerhet


April 21, 2010 – 9:20 pm

Avtalstexten till det kontroversiella ACTA-avtalet som släpptes tidigare idag innehåller en rad långtgående förslag för att förfölja och trakassera vanliga internetanvändare. Piratpartiet kräver att Sverige vägrar acceptera att avtalet berör internetmiljön.

ACTA-avtalet var ursprungligen tänkt till att hantera frågan om varumärkesintrång, förfalskning av till exempel märkeskläder. Efter att förhandlingarna fortlöpt har det emellertid blivit ett avtal som inte ens definierar förfalskning, utan istället fokuserar man bland annat på den digitala miljön och fildelning.

- De stora mediabolagen försöker genom ACTA-avtalet ta kontroll över internetleverantörer, få gräddfiler till polis och tull, och få centrala positioner i statliga myndigheter, säger Sandra Grosse, riksdagskandidat för Piratpartiet och insatt i ACTA-avtalet.

Ett av de stora problemen är att man talar om kommersiell skala, inte kommersiellt syfte. Det betyder att man inte behöver gjort någon egen vinst på att sprida materialet för att man ska kunna straffas. Det enda som krävs är en godtycklig bedömning att ha skadat rättsinnehavarens eventuella inkomst.

- Om det så är 2, 20 eller 200 personer som fildelat sinsemellan kan aktiviteten bedömas vara kommersiell, säger Sandra Grosse. Godtyckligheten som är inskriven i avtalet gör att det i princip går att tolka hur man vill och så lite som en anklagelse kan ligga till grund för att människor stängs av från internet.

I det liggande avtalet finns ett förslag om att internetleverantörer ska kunna hållas ansvariga för vad deras kunder gör. Det betyder i värsta fall att internetleverantörer börjar kontrollera och stänga av deras kunder för att skydda sig mot stämningar.

- Debatten i Sverige ligger långt före många andra nationer och vi har ett ansvar att dela med oss av vår kunskap. Som nation bör vi sätta ner foten rejält och säga ett klart och tydligt nej till allt innehåll i avtalet som handlar om att begränsa internet och urholka vår rättssäkerhet, avslutar Sandra Grosse.

För mer information:

ring Sandra Grosse (PP), riksdagskandidat för Piratpartiet, 0707-256103

ring Rick Falkvinge (PP), partiledare för Piratpartiet, 0708-303600

se Piratpartiets presswebb, http://press.piratpartiet.se, för pressbilder med mera

Länkar och referenser

Texten till ACTA finns på http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/april/tradoc_146029.pdf

fredag 23 april 2010

PERSONLIG UTVECKLING ?: Piratbloggare Tove Birkeland

PERSONLIG UTVECKLING ?: Piratbloggare Tove Birkeland

Akta er för ACTA

Nu måste vi opponera oss, hur kan man ens komma på tanken att stänga av människor från nätet. Detta är helt emot all kunskap som finns, har man gått och blivit rädda för att människor skall uppnå en kunskapsnivå som gör oss alla till jämlikar. Varför skall en liten kleti sitta och ha makten över något så viktigt som INTERNET, detta måste stoppas!!!! -Man kan inte tillåtas gå så långt att man strävar tillbaka i utvecklingen, många kommer drabbas utan att ens fatta varför, skall man komma med sådana förslag måste man ju för fasiken prova det i rätten först, man skall ju anses oskyldig tills annat bevisats, och med ACTA skall man hoppa över denna rättighet.
Gör era röster hörda när det gäller ACTA.
Läs Rick Falkvinges blogg:
http://rickfalkvinge.se/2010/04/21/acta-ar-varre-an-vi-nagonsin-forestallt-oss/

torsdag 22 april 2010

Lägger in lite bilder från vår flyersutdelning i Karlstad

Här är några av oss som tar en välförtjänt vila efter vår utdelning av flyers i Karlstad 22 April
Jag som är vKL/Munkfors på fikat

I röda tröjan ser ni KL i Munkfors                                       
Vi tar en fika tillsammans som avslut på den lyckade dagen och det var mycket trevligt.
I den blå tröjan ser ni KL i Forshaga


Min första omgång av att dela ut flyers och det gick jättebra, prånglade ut hela bunten, en hel del tackade ja och andra tackade nej men så är det ju i en demokrati. Det var en trevlig dag och man kände sig sporrad att ge ut vårt budskap. Detta var inte sisa gången. Vi avslutade med en fika inne å Mitticity och det var en trevlig gemenskap runt bordet, förenade genom vårt parti.
"Jag körde enligt följande: Hejsan skulle jag kunna få ge dig lite information om piratpartiet och sedan tackade jag oavsett om de sa ja eller nej", det var lättare än jag trott. Så till er som ännu inte kommit er för att prova, -ut och förmedla vårt budskap, det är kul på samma gång! Vi är ju i varandras sällskap och då är det inte så skrämmande längre utan bara kul. Nu gör vi landet Lila.

Följ andra bloggar

Knuff

onsdag 21 april 2010

Dagen som gått

Idag har jag läst på alla chattar och följt alla diskussioner där inne och försökt att lära mig en massa nytt. Upptäckte att det går snabbt att söka upp ens sidor på nätet, ganska fräckt. Kul med alla trevliga pirater som ger sina vinklingar och som leder en vidare in på den politiska banan.
Har jobbat idag, massa planeringar och nya ansvarsområden och huvudet snurrar som om det vore fullt av bin. Det är spännande på alla fronter just nu i mitt liv.
Det skall bli en trevlig em i morgon nere i Karlstad och vi hämtar upp Helena i Deje så hon får åka med oss till stora staden och den väntande flyersutdelningen. Skall försöka ha kameran uppe och fånga lite pirater på bild.
Nu skall jag överge allt för denna dag och dra mig in till soffan och en tevestund, i morgon ska vi till veterinären en tur igen med Buddy och hans sår på käken som inte vill läka.
Tills morgonen åter gryr, ha det skönt alla pirater.

GRATIS SPOTIFY

http://www.gratispremium.com/?ref=157762

tisdag 20 april 2010

PERSONLIG UTVECKLING ?: Fina flyers och affischer i Piratpartiets nya kampanjmaterial

PERSONLIG UTVECKLING ?: Fina flyers och affischer i Piratpartiets nya kampanjmaterial

Flyersutdelning i Karlstad

Då har jag fått bekräftat att vi har en kommande flyersutdelning i Karlstad på torsdag den 22 april och vi träffas vid Mitticitty klockan 16.00.
Har beställt material idag för att kunna göra en flyersutdelning här i Munkfors också, så fort vi fått samla ihop oss, fått hem material och fått diskutera det med andra i vårt område.
Min make är KL här i Munkfors och jag sitter som vKL så det blir spännande att följa den tid som vi nu har inför valet och jag hoppas kunna finna lite nya väljare :-), på min väg i politiken. Det är viktigt att ta ställning och att göra det man tror på, följa sitt hjärta och det gör jag genom att rösta Pirat.
Piratpartiet som bygger ett kunskapssamhälle för oss alla att leva och agera i, ett samhälle där vi slipper oroa oss över att myndigheter övervakar oss och där vi i tal och skrift skall kunna uttrycka oss utan att vara rädda för replessarier. Ett samhälle där vi oavsett, religion, sexuell läggning, eller åsikt skall slippa känna oss hotade eller förföljda. För er som tycker att det här verkar intressant kan jag rekomendera ett litet besök på följande sida, för att få ytterligare information. http://www.piratpartiet.se/

Rösta på Piratpartiet i det kommande valet